Book Description

Buku ini merupakan kompilasi rencana yang menyentuh pelbagai isu dan masalah pembahagian harta pusaka di Singapura. Kebanyakan rencana-rencana ini pernah diterbitkan di ruangan Wasiat & Faraid akhbar Berita Harian/Berita Minggu. Cerita-cerita yang dimuatkan dalam rencana-rencana tersebut diilhamkan penulis daripada keadaan yang boleh berlaku selepas kematian seorang ahli keluarga. Setiap cerita disusuli dengan ulasan yang menyentuh masalah yang dikemukakan. Maklumat dan nasihat yang diberi boleh dijadikan bahan panduan kepada pembaca yang mungkin mengalami situasi yang sama.

Language: Malay

Buy Now

Contact Us

Leave a message below for inquiries and we will get back to you shortly.

You may also reach us via our contact details below.

11 Eunos Road #07-01 (Lift Lobby A) Lifelong Learning Institute Singapore 408601

Tel: +65 6842 2282,   HP: +65 9185 2559,  Fax: +65 6842 2202

enquiry@barakahcapital.com.sg

Mon - Fri: 9am to 6pm ,  Sat: 9am to 1pm

you can follow us via: